LOGIN   | JOIN US   | SITEMAP   
|
|
|
|
|
  • 예배생방송
  • 원로목사
  • 담임목사
  • 부목사
  • 외부강사
  • 찬양
  • 뉴스
  • 특별영상
No 분류 제목 찬양자 작성일
1234 찬양대 벧엘 23.09.30
1233 봉헌송 Fl. 이채영 23.09.26
1232 찬양대 할렐루야 23.09.26
1231 봉헌송 Tb. 이지윤 23.09.26
1230 찬양대 샬롬 23.09.26
1229 봉헌송 Org. 권수진 23.09.26
1228 찬양대 임마누엘 23.09.26
1227 찬양대 벧엘 23.09.22
1226 봉헌송 대금. 이규원 23.09.21
1225 찬양대 할렐루야 23.09.21
1224 봉헌송 Fl. 김유진 23.09.21
1223 찬양대 샬롬 23.09.21
1222 봉헌송 Bar. 권봉경 23.09.21
1221 찬양대 임마누엘 23.09.21
1220 찬양대 벧엘 23.09.15
1219 봉헌송 Vn. 함윤혜 23.09.14
1218 찬양대 할렐루야 23.09.14
1217 봉헌송 Sop. 박정연, 오수정, M.Sop. 쇼지... 23.09.14
1216 찬양대 샬롬 23.09.14
1215 봉헌송 Org. 권수진 23.09.14
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
   
(42083) 대구광역시 수성구 청호로 84길 71
전화 053.667.8800 (사무실 667.8900 야간 667.8883) FAX 053.667.8998

Copyrights (c) pomo church. All Rights Reserved
교회관련사이트