LOGIN   | JOIN US   | SITEMAP   
|
|
|
|
|
  • 예배생방송
  • 담임목사
  • 부목사
  • 외부강사
  • 찬양
  • 뉴스
  • 특별영상
No 분류 제목 찬양자 작성일
1060 봉헌송 M.Sop. 손정아 17.09.03
1059 찬양대 할렐루야 17.09.03
1058 봉헌송 Ten. 최덕술 17.09.03
1057 찬양대 샬롬 17.09.03
1056 봉헌송 오르간. 권수진 17.09.03
1055 찬양대 임마누엘 17.09.03
1054 호산나 호산나 17.09.03
1053 찬양대 벧엘 17.08.31
1052 봉헌송 바이올린. 배혜완, 비올라. 박... 17.08.27
1051 찬양대 할렐루야 17.08.27
1050 봉헌송 바이올린. 정영리 17.08.27
1049 찬양대 샬롬 17.08.27
1048 봉헌송 Sop. 김영주 17.08.27
1047 찬양대 임마누엘 17.08.27
1046 찬양대 벧엘 17.08.24
1045 봉헌송 Ten. 박신해 17.08.20
1044 찬양대 할렐루야 17.08.20
1043 봉헌송 Sop. 최수진 17.08.20
1042 찬양대 샬롬 17.08.20
1041 봉헌송 오르간. 권수진 17.08.20
 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 
   
(42083) 대구광역시 수성구 청호로 84길 71
전화 053.667.8800 (사무실 667.8900 야간 667.8883) FAX 053.667.8998

Copyrights (c) pomo church. All Rights Reserved
교회관련사이트