LOGIN   | JOIN US   | SITEMAP   
|
|
|
|
|
  • 예배생방송
  • 담임목사
  • 부목사
  • 외부강사
  • 찬양
  • 뉴스
  • 특별영상
No 분류 제목 찬양자 작성일
933 호산나 호산나 17.05.14
932 찬양대 벧엘 17.05.12
931 봉헌송 Sop. 배진형 17.05.07
930 찬양대 할렐루야 17.05.07
929 봉헌송 Sop. 박가연 17.05.07
928 봉헌송 샬롬 17.05.07
927 봉헌송 오르간. 권수진 17.05.07
926 찬양대 임마누엘 17.05.07
925 찬양대 벧엘 17.05.05
924 찬양단 에반젤 남성 선교합창단 17.05.02
923 봉헌송 트럼펫. 윤상명 17.04.30
922 찬양대 할렐루야 17.04.30
921 봉헌송 오보에. 현승혜 17.04.30
920 찬양대 샬롬 17.04.30
919 봉헌송 백합 선교중창단 17.04.30
918 찬양대 임마누엘 17.04.30
917 찬양대 벧엘 17.04.27
916 호산나 호산나 17.04.25
915 봉헌송 Ten. 김성현 17.04.23
914 찬양대 할렐루야 17.04.23
 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
 
   
(42083) 대구광역시 수성구 청호로 84길 71
전화 053.667.8800 (사무실 667.8900 야간 667.8883) FAX 053.667.8998

Copyrights (c) pomo church. All Rights Reserved
교회관련사이트