LOGIN   | JOIN US   | SITEMAP   
|
|
|
|
|
  • 예배생방송
  • 담임목사
  • 부목사
  • 외부강사
  • 찬양
  • 뉴스
  • 특별영상
No 분류 제목 찬양자 작성일
1451 찬양대 샬롬 18.09.27
1450 봉헌송 오르간. 권수진 18.09.27
1449 찬양대 임마누엘 18.09.27
1448 호산나 호산나 18.09.23
1447 찬양대 벧엘 18.09.20
1446 봉헌송 시무장로 일동 18.09.20
1445 찬양대 할렐루야 18.09.20
1444 찬양대 샬롬 18.09.20
1443 봉헌송 Ten. 임경훈 18.09.20
1442 찬양대 임마누엘 18.09.20
1441 호산나 호산나 18.09.14
1440 찬양대 벧엘 18.09.13
1439 봉헌송 M.Sop. 손정아 18.09.13
1438 찬양대 할렐루야 18.09.13
1437 봉헌송 샬롬 목관앙상블 18.09.13
1436 찬양대 샬롬 18.09.13
1435 봉헌송 오르간. 권수진 18.09.13
1434 찬양대 임마누엘 18.09.13
1433 찬양단 에반젤 남성 선교 합창단 18.09.07
1432 찬양대 벧엘 18.09.06
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
   
(42083) 대구광역시 수성구 청호로 84길 71
전화 053.667.8800 (사무실 667.8900 야간 667.8883) FAX 053.667.8998

Copyrights (c) pomo church. All Rights Reserved
교회관련사이트