LOGIN   | JOIN US   | SITEMAP   
|
|
|
|
|
  • 예배생방송
  • 담임목사
  • 부목사
  • 외부강사
  • 찬양
  • 뉴스
  • 특별영상
No 분류 제목 찬양자 작성일
973 찬양대 임마누엘 17.06.18
972 찬양대 벧엘 17.06.15
971 호산나 호산나 17.06.14
970 봉헌송 M.Sop. 손정아 17.06.11
969 찬양대 할렐루야 17.06.11
968 봉헌송 바이올린. 배혜완 17.06.11
967 찬양대 샬롬 17.06.11
966 봉헌송 Bar. 권봉경 17.06.11
965 찬양대 임마누엘 17.06.11
964 찬양대 벧엘 17.06.08
963 봉헌송 트럼본. 정성진 17.06.04
962 찬양대 할렐루야 17.06.04
961 봉헌송 오르간. 김은미 17.06.04
960 찬양대 샬롬 17.06.04
959 봉헌송 오르간. 권수진 17.06.04
958 찬양대 임마누엘 17.06.04
957 찬양대 벧엘 17.06.01
956 봉헌송 M.Sop. 손정아 / 트럼펫. 김경애 17.05.28
955 찬양대 할렐루야 17.05.28
954 봉헌송 트럼펫. 박수연 17.05.28
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
   
(42083) 대구광역시 수성구 청호로 84길 71
전화 053.667.8800 (사무실 667.8900 야간 667.8883) FAX 053.667.8998

Copyrights (c) pomo church. All Rights Reserved
교회관련사이트