LOGIN   | JOIN US   | SITEMAP   
|
|
|
|
|
  • 예배생방송
  • 담임목사
  • 부목사
  • 외부강사
  • 찬양
  • 뉴스
  • 특별영상
No 분류 제목 찬양자 작성일
953 찬양대 샬롬 17.05.28
952 봉헌송 Ten. 임경훈 17.05.28
951 찬양대 임마누엘 17.05.28
950 찬양대 벧엘 17.05.25
949 호산나 호산나 17.05.23
948 호산나 호산나 17.05.23
947 봉헌송 바이올린. 이세윤 17.05.21
946 찬양대 할렐루야 17.05.21
945 봉헌송 Sop. 김평화 17.05.21
944 찬양대 샬롬 17.05.21
943 봉헌송 주전하기 선교중창단 17.05.21
942 찬양대 임마누엘 17.05.21
941 찬양대 벧엘 17.05.18
940 호산나 호산나 17.05.18
939 봉헌송 초등부. 예닮성가대 17.05.14
938 찬양대 할렐루야 17.05.14
937 봉헌송 중등부 17.05.14
936 찬양대 샬롬 17.05.14
935 봉헌송 소년부. 권도언 17.05.14
934 찬양대 임마누엘 17.05.14
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
   
(42083) 대구광역시 수성구 청호로 84길 71
전화 053.667.8800 (사무실 667.8900 야간 667.8883) FAX 053.667.8998

Copyrights (c) pomo church. All Rights Reserved
교회관련사이트