LOGIN   | JOIN US   | SITEMAP   
|
|
|
|
|
  • 예배생방송
  • 담임목사
  • 부목사
  • 외부강사
  • 찬양
  • 뉴스
  • 특별영상
No 분류 제목 찬양자 작성일
373 봉헌송 소년부. 권도언 17.05.14
372 봉헌송 Sop. 배진형 17.05.07
371 봉헌송 Sop. 박가연 17.05.07
370 봉헌송 샬롬 17.05.07
369 봉헌송 오르간. 권수진 17.05.07
368 봉헌송 트럼펫. 윤상명 17.04.30
367 봉헌송 오보에. 현승혜 17.04.30
366 봉헌송 백합 선교중창단 17.04.30
365 봉헌송 Ten. 김성현 17.04.23
364 봉헌송 Sop. 최수진 17.04.23
363 봉헌송 오르간. 권수진 17.04.23
362 봉헌송 피아노. 김성연 17.04.18
361 봉헌송 샬롬 중창단 17.04.18
360 봉헌송 바리톤. 박준표 17.04.16
359 봉헌송 장로 일동 17.04.09
358 봉헌송 백합 선교 중창단 17.04.02
357 봉헌송 플룻. 김유진 17.04.02
356 봉헌송 M.Sop. 손정아 17.03.26
355 봉헌송 피아노. 오태경 17.03.26
354 봉헌송 Sop. 김영주 17.03.26
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
   
(42083) 대구광역시 수성구 청호로 84길 71
전화 053.667.8800 (사무실 667.8900 야간 667.8883) FAX 053.667.8998

Copyrights (c) pomo church. All Rights Reserved
교회관련사이트